CERTIFICăRI șI ACREDITăRI

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT (SMI), atestat prin certificatul având codul de identificare 141172 emis de CERTROM, respectiv:

  • sistemul de management al calității conform cerințelor din SR EN ISO 9001 : 2015;
  • sistemul de management de mediu conform cerințelor din SR EN ISO 14001 : 2015;

sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform cerințelor din SR EN ISO 18001 : 2008

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#