CERTIFICăRI șI ACREDITăRI

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT (SMI), atestat prin certificatul având codul de identificare 141172 emis de CERTROM, respectiv:

  • sistemul de management al calității conform cerințelor din SR EN ISO 9001 : 2015;
  • sistemul de management de mediu conform cerințelor din SR EN ISO 14001 : 2015;

sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform cerințelor din SR EN ISO 18001 : 2008

Contact

Mesaj de contact

Am citit si sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.
Cod unic de înregistrare RO 37764937
Registrul Comerțului J40/9349/2017
Str. Traian, nr. 44, Sector 3, București, 030575
E-mail office@cmconsolidari.ro
Cont bancar RO59 BTRL RONC RT04 1823 3301
Banca Transilvania - Sucursala Victoriei, București
Capital social subscris și vărsat: 36.723.000 lei
Tel. +40 213.712.600

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#