CONDUCERE

  • Ioan Laurențiu MOATER – Director General Adjunct, cu atribuții de director general conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.8/2/15.12.2017
  • Toma NINEL – Director General Adjunct;
  • Ilie DOBRE – Director Investiții

Membrii CA:

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#