PREZENTARE COMPANIE

  • Cu ce se ocupa si scopul infiintarii companiei

          Compania Municipala Consolidari SA Bucuresti a fost infiintata in vederea executarii lucrarilor de interventie la imobilele cu destinatie de locuinte, incadrate in clasa I de risc seismic si care reprezinta pericol public.

Printr-o alocare judicioasa a resurselor umane si materiale, prin identificarea unor furnizori profesionisti de materiale si utilaje, printr-o organizare de santier exemplara si printr-o buna calitate a lucrarilor, Compania Municipala Consolidari SA Bucuresti va raspunde unei nevoi sociale stringente la nivelul Municipiului Bucuresti.

Clientii companiei vor fi, in principal, asociatiile de proprietari din imobilele expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

 

  • Domeniul de activitate

Domeniul principal de activitate al societatii este 439 Alte lucrări speciale de construcţii,

Activitatea principală a societăţii:CAEN Rev 2 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a

 

Activităţi secundare ale societăţii: CAEN Rev 2

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de  încălzire şi de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

7732 Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 

Societatea poate desfăşura, inclusiv, activităţi de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate etc.

 

Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calităţii mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Contact

Mesaj de contact

Am citit si sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.
Cod unic de înregistrare RO 37764937
Registrul Comerțului J40/9349/2017
Str. Traian, nr. 44, Sector 3, București, 030575
E-mail office@cmconsolidari.ro
Cont bancar RO59 BTRL RONC RT04 1823 3301
Banca Transilvania - Sucursala Victoriei, București
Capital social subscris și vărsat: 36.723.000 lei
Tel. +40 213.712.600

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#