DESPRE NOI

Codul de conduită CMC

Compania Municipala Consolidari SA Bucuresti a fost infiintata in vederea executarii lucrarilor de interventie la imobilele cu destinatie de locuinte, incadrate in clasa I de risc seismic si care reprezinta pericol public.

Printr-o alocare judicioasa a resurselor umane si materiale, prin identificarea unor furnizori profesionisti de materiale si utilaje, printr-o organizare de santier exemplara si printr-o buna calitate a lucrarilor, Compania Municipala Consolidari SA Bucuresti va raspunde unei nevoi sociale stringente la nivelul Municipiului Bucuresti.

Clientii companiei vor fi, in principal, asociatiile de proprietari din imobilele expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#