DESPRE NOI

 

Compania Municipala Consolidari SA Bucuresti a fost infiintata in vederea executarii lucrarilor de interventie la imobilele cu destinatie de locuinte, incadrate in clasa I de risc seismic si care reprezinta pericol public.

Printr-o alocare judicioasa a resurselor umane si materiale, prin identificarea unor furnizori profesionisti de materiale si utilaje, printr-o organizare de santier exemplara si printr-o buna calitate a lucrarilor, Compania Municipala Consolidari SA Bucuresti va raspunde unei nevoi sociale stringente la nivelul Municipiului Bucuresti.

Clientii companiei vor fi, in principal, asociatiile de proprietari din imobilele expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

Contact

Mesaj de contact

Am citit si sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.
Cod unic de înregistrare RO 37764937
Registrul Comerțului J40/9349/2017
Str. Traian, nr. 44, Sector 3, București, 030575
E-mail office@cmconsolidari.ro
Cont bancar RO59 BTRL RONC RT04 1823 3301
Banca Transilvania - Sucursala Victoriei, București
Capital social subscris și vărsat: 36.723.000 lei
Tel. +40 213.712.600

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#