HOTARARI AGEA

 

2019  - Hotărârea AGEA nr. 27

           Hotărârea AGEA nr. 32

 

2018  - Hotarare AGEA nr. 8

           Hotarare AGEA nr. 11

           Hotarare AGEA nr. 13

           Hotarare AGEA nr. 18

           Hotarare AGEA nr. 23

           Hotarare AGEA nr. 24

 

2017  - Hotarare AGEA Nr. 6

           Hotarare AGEA Nr. 3

           Hotarare AGEA Nr. 2

 

Contact

Mesaj de contact

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.
Cod unic de înregistrare RO 37764937
Registrul Comerțului J40/9349/2017
Str. Traian, nr. 44, Sector 3, București, 030575
E-mail office@cmconsolidari.ro
Cont bancar RO59 BTRL RONC RT04 1823 3301
Banca Transilvania - Sucursala Victoriei, București
Capital social subscris și vărsat: 36.723.000 lei
Tel. +40 213.712.600

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#