CONSTITUIRE

 

A. INFIINTAREA SOCIETATII . Legalitatea infiintarii societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA  :

Societatea COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA  a fost înființata  prin asumarea si semnarea LA DATA DE 12.06.2017 a Actului Constitutiv( vezi anexe  )  de catre cei doi actionari ai societatii , respectiv Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bucuresti si societatea Service Ciclop SA( persoana juridica romana de drept privat )   , societatea dobandind personalitate juridica prin inregistrarea actului de infiintare la Registrul comertului ca urmare a cererii depuse sub nr 239899/12.06.2017  , inmatricularea avand loc la data de 15.06.2017 in urma Rezolutiei directorului/persoanei desemnate la ORCMB cu nr 79490/14.06.2017 , emitandu-se Certificatul de Inregistrare cu nr B3432646/15.06.2017  , societatea dobandind astfel si personalitate juridica.

Din enumerarea art 1888 cod civil , constatam ca societatea pe actiuni , societatea cu raspundere limitata, s.a., constituie forme de societati reglementate prin Legea 31/1990 , legea societatilor . Aceste societati sunt supuse , potrivit art 1887 alin 2 c civil coroborat cu art 138 din L 71/2011 ( de punere in aplicare a codului civil, ) reglementarilor instituite prin  L 31/1990 , ca lege speciala in materie .

Potrivit legii, actul de infiintare ( vezi art 194 alin 2 c civ) / actul de constituire ( vezi art 5 alin 1 din L 31/1990) este ACTUL CONSTITUTIV  al societatii , in cazul nostru actul constitutiv incheiat la 12.06.2017  dobandind data certa de la data depunerii sale la registrul comertului ( respectiv 12.06.2017 ) in raport cu art 5 alin 7 din L 31/1990 .

 

B. Necesitatea pentru care societatea a luat fiinta :

“ Bucurestiul este capital europeana cu cel mai mare risc seismic .  Orasul, in special in partea sa centrala , abunda in cladiri expertizate tehnic ca avand risc seismic grad I, ceea ce ar implica o prabusire iminenta la primul cutremur major . La un cutremur de scara celui din 1977 , Bucurestiul de azi ar pierde un numar mare de blockhausuri moderniste si case din secolul XIX – XX , adapostind la ora actuala mii de persoane [ prin demararea proiectului Alert , numai la 110 cladiri din cele aflate pe lista cladirilor expertizate cu risc seismic in clasa I , s-au contorizat un numar de 4100 de persoane ce locuiesc in astfel de cladiri – s.n.]. Pierderile umane , materiale , dar si identitare ale orasului ar fi majore . “

            ….   citat din volumul “Bucuresti . Orasul vulnerabil” , editori Gruia Badescu , Raluca Munteanu , Bucuresti 2017, coordonator proiect Ioana Nenciu , ISBN 978-973-0-23567-8 , pg 5, capitolul “Introducere  “ de Gruia Badescu , Raluca Munteanu

Ori societatea astfel infiintata are ca obiect principal de activitate si isi desfasoara efectiv activitatea in acest domeniu al consolidarii unor cladiri aflate in stadiu avansat de degradare si de risc seismic , cladiri in legatura cu care autoritatea centrala si locala ( atat prin organele sale delibertive si executive )  au obligatii de interventie , iar  reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes national, pentru care in egala masura toti trebuie sa depunem  efort si sa manifestam buna credinta .

 

ORDONANŢĂ nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (**republicată**)(*actualizată*)
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente*)
(actualizată la data de 22 noiembrie 2015*)

Articolul 1

( Alin. 1) Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

 


C. Structura capitalului social al societatii .

Capitalul social subscris şi vărsat este  de 36.723.000  lei, aport în numerar.

Capitalul social este împărţit în 3.672.300 acţiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acţionari după cum urmează:

1. MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI subscrie si detine un număr de 3.672.288 actiuni, reprezentând 99,9996732293% din capitalul social;

2. Societatea  SERVICE CICLOP S.A. subscrie si detine un numar de 12 actiuni, reprezentând 0,0003267707% din capitalul social.

 

Act Constitutiv Compania Municipala Consolidari SA - Nr. 19 / 11.03.2021

Contact

Mesaj de contact

Am citit si sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.
Cod unic de înregistrare RO 37764937
Registrul Comerțului J40/9349/2017
Str. Traian, nr. 44, Sector 3, București, 030575
E-mail office@cmconsolidari.ro
Cont bancar RO59 BTRL RONC RT04 1823 3301
Banca Transilvania - Sucursala Victoriei, București
Capital social subscris și vărsat: 36.723.000 lei
Tel. +40 213.712.600

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#