ORGANIGRAMA

             Organigrama CMC

             În curs de actualizare, conform cerințelor de adaptare a acesteia rezultate din implementarea Sistemului de Management Integrat - sistemul de management al calității conform cerințelor din SR EN ISO 9001 : 2015, sistemul de management de mediu conform cerințelor din SR EN ISO 14001 : 2015 și sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform cerințelor din SR EN ISO 18001 : 2008.

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#